Lajme dhe ngjarje

Titulli Data e publikimit
Vizitë pune në TS "Strumica 2", ndërrohen ndërprerësit më të vjetër në rrjetin e transmisionit 19 Tetor 2020
Kryeministri Zaev: Linja e transmetimit Neokazi-Probishtip sjell përfitime të shumta për qytetarët dhe sektorin real 11 Tetor 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin nëntor 08 Tetor 2020
Konferencë ndërkombëtare e organizuar nga ZEMAK me mbështetjen e kompanive të energjisë 02 Tetor 2020
Konkurs për ndarje të 3 (tre) bursave për studentët e Universitetit Nëna Tereza - Shkup 24 Shtator 2020
Konkurs për ndarjen e 3 bursave për studentë në Fakultetin Teknik- Manastir 23 Shtator 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin tetor 10 Shtator 2020
Vendimi për ndryshimin e kohës së fillimit dhe fundit të dorëzimit të ofertave në ankandet ditore për energjinë e bilancit të mFRR 09 Shtator 2020
Vendim për prezantimin e ankandeve shtesë për prokurimin e kapacitetit balancues dhe energjisë balancuese të aRFR dhe mFRR 26 Gusht 2020
Informacion për publikun në lidhje me tarifën e transferimit të ShA MEPSO 10 Gusht 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin shtator 10 Gusht 2020
Thirrje për pjesëmarrje në tenderin - Rehabilitimi i 400/110kV TS Bitola 2 29 Korrik 2020
Kick – off meeting për ndërtimin e 400/110 kV TS "Ohrid" 29 Korrik 2020
Plan për mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2020 20 Korrik 2020
Vizitë pune para vënies në punë të TS "Dubrovo" 14 Korrik 2020
Shpallje për studentët e FEIT - mbajtës të bursave të ardhshme të MEPSO-s, ESM-së dhe EVN-së. Konsumi i parashikuar për periudhën 16 - 22 korrik 2020. 14 Korrik 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin gusht 09 Korrik 2020
Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike 07 Korrik 2020
MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’ 23 Qershor 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin korrik 10 Qershor 2020
© 2021 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.