Shoqëria aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik

Lokacioni

Adresa: Maksim Gorki Nr. 4 1000 Shkup

Telefonat për kontakt:

  • Kabineti i Drejtorit Gjeneral: +389 (0)2 3 149 811
  • Njësia OST:  +389 (0)2 3 149 814
  • Njësia ORrT:  +389 (0)2 3 149 813

Fax: + 389 2 3111 160

Drejtor gjeneral: Zudi Enuz

Zëvendës Drejtor Gjeneral:  Nikolla Rillak

Anëtarë të Këshillit Drejtues:  Kryetar Zudi Enuz, Nikolla Rillak, Bilen Saliji, Ljupço Zikov, Zoran , Goce Mihajloski, Tomi Bozhinovski

Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës: Nazif Bushi, Prof. Dr. Nikolçe Acevski, Darko Tasev, Musli Musliu, Prof. Dr. Vladimir Dimçev, Jane Milanov

Nëpunës për harmonizim:  Dr. Sasha Maksimovski,
e-mail:sasa.maksimovski[at]mepso.com.mk; telefon për kontakt: +389 72 805 223, +389 2 3149 824


Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale: Katerina Dimovska,
e-mail: katerina.avramovska[at]mepso.com.mk telefon për kontakt: +389 2 3149 606

Personi për komunikim me qytetarët që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të caktuar të aftësive të veçanta
Telefon për kontakt: +389 75 340 030, +389 2 3149 692

Dërgoni një mesazh

info[at]mepso.com.mk

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.