Lajme dhe ngjarje

Titulli Data e publikimit
Kumtesë 12 Dhjetor 2021
Thirrje publike nr.04/2021 03 Dhjetor 2021
Intervistë e DGj të ShA MEPSO z. Kushtrim Ramadani për Kapital: Gjendja energjetike në vend është alarmante, ose do të rrisim prodhimin vendor të energjisë elektrike, ose do të paguajmë importin me çmime marramendëse 17 Nëntor 2021
Mohim drejtuar VMRO-së 13 Nëntor 2021
Pritshmëritë për lidhjen e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE) me rrjetin e transmetimit të tejkaluara për tri here 15 Shtator 2021
Përforcimi i bashkëpunimit energjetik në rajonin e EJL 15 Shtator 2021
ShA MEPSO në Forumin Ekonomik maqedonas-rumun 09 Korrik 2021
Përfundoi revitalizimi gjithëpërfshirës i TS Probishtip 22 Qershor 2021
Lëshim në perdorim i traktit bashkues në TS Shkupi 4 17 Qershor 2021
ShA MEPSO mik i I.P.SH.KU ” Shën Naum I Ohrit” 15 Qershor 2021
U lëshua nën tension trakti 400kV i linjës transmetuese nga TS Shkupi 4 në TS Shkupi 5 15 Qershor 2021
Vazhdojnë përgatitjet për ndërtimin e largpërçuesit 400 kV Manastir – Elbasan 13 Prill 2021
Transformatori i ri 400/110 kV në TS "Manastir 2" u lëshua në përdorim 02 Prill 2021
Pesë bursa nga MEPSO , ESM dhe EVN për studentët e Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike (FETI) 05 Shkurt 2021
Heronjtë e MEPSO-s 29 Janar 2021
Ankandi mujor për kapacitetin e bilancit të aFRR dhe mFRR për muajin shkurt 2021 14 Janar 2021
Normalizimi i furnizimit me energji elektrike në Dibër dhe vendbanimet përreth në orën 04:15 11 Janar 2021
Stuhia ndërpreu furnizimin me energji elektrike në qytetin e Dibrës dhe vendbanimet përreth 10 Janar 2021
MEPSO dhe KOSTT krijuan kushte për tregëti te drejtpërdrejtë të energjisë elektrike midis dy vendeve 14 Dhjetor 2020
Plani vjetor për rregullimin e linjave të interkoneksionit dhe transmetimit të brendshëm për vitin 2021 18 Nëntor 2020
© 2022 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.