Lajme dhe ngjarje

Titulli Data e publikimit
Me pajisjen e re të telekomunikacionit dhe video mbikëqyrje të trafostacioneve , fillon digjitalizimi i rrjetit të transmetimit. 01 Nëntor 2022
ShA MEPSO solli një zgjidhje të bazuar në ueb për nënshkrimin dixhital të dokumenteve 20 Tetor 2022
ShA MEPSO në CIGRE në Paris 29 Gusht 2022
Kumtesë 12 Dhjetor 2021
Thirrje publike nr.04/2021 03 Dhjetor 2021
Intervistë e DGj të ShA MEPSO z. Kushtrim Ramadani për Kapital: Gjendja energjetike në vend është alarmante, ose do të rrisim prodhimin vendor të energjisë elektrike, ose do të paguajmë importin me çmime marramendëse 17 Nëntor 2021
Mohim drejtuar VMRO-së 13 Nëntor 2021
Pritshmëritë për lidhjen e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE) me rrjetin e transmetimit të tejkaluara për tri here 15 Shtator 2021
Përforcimi i bashkëpunimit energjetik në rajonin e EJL 15 Shtator 2021
ShA MEPSO në Forumin Ekonomik maqedonas-rumun 09 Korrik 2021
Përfundoi revitalizimi gjithëpërfshirës i TS Probishtip 22 Qershor 2021
Lëshim në perdorim i traktit bashkues në TS Shkupi 4 17 Qershor 2021
ShA MEPSO mik i I.P.SH.KU ” Shën Naum I Ohrit” 15 Qershor 2021
U lëshua nën tension trakti 400kV i linjës transmetuese nga TS Shkupi 4 në TS Shkupi 5 15 Qershor 2021
Vazhdojnë përgatitjet për ndërtimin e largpërçuesit 400 kV Manastir – Elbasan 13 Prill 2021
Transformatori i ri 400/110 kV në TS "Manastir 2" u lëshua në përdorim 02 Prill 2021
Pesë bursa nga MEPSO , ESM dhe EVN për studentët e Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike (FETI) 05 Shkurt 2021
Heronjtë e MEPSO-s 29 Janar 2021
Ankandi mujor për kapacitetin e bilancit të aFRR dhe mFRR për muajin shkurt 2021 14 Janar 2021
Normalizimi i furnizimit me energji elektrike në Dibër dhe vendbanimet përreth në orën 04:15 11 Janar 2021
© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.