Lajme dhe ngjarje

Titulli Data e publikimit
Njoftim 14 Korrik 2024
ShA MEPSO marrin pjesë në Samitin e Investimeve për Ballkanin Perëndimor 2024 26 Shkurt 2024
KONKURS për ndarjen e 3 (tre) bursave për studentë në Universitetin "Goce Dellçev", Shtip 04 Janar 2024
Është vënë në funksion largpërçuesi 110 kV TS Veles-TS Ovçe Pole 28 Dhjetor 2023
ShA MEPSO në shënimin e 30-të vjetorit të QKEE- Serbi 01 Dhjetor 2023
U nënshkrua Memorandum mirëkuptimi për bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike në rajon 14 Nëntor 2023
Takim vjetor i operatorëve të sistemit elektotransmetues që cilat janë pjesë e projektit Balkan Digital Highway 10 Nëntor 2023
ShA MEPSO në Këshillimin e 16-të ndërkombëtar BH K/O CIGRE 25 Tetor 2023
Me pajisjen e re të telekomunikacionit dhe video mbikëqyrje të trafostacioneve , fillon digjitalizimi i rrjetit të transmetimit. 01 Nëntor 2022
ShA MEPSO solli një zgjidhje të bazuar në ueb për nënshkrimin dixhital të dokumenteve 20 Tetor 2022
ShA MEPSO në CIGRE në Paris 29 Gusht 2022
Kumtesë 12 Dhjetor 2021
Thirrje publike nr.04/2021 03 Dhjetor 2021
Intervistë e DGj të ShA MEPSO z. Kushtrim Ramadani për Kapital: Gjendja energjetike në vend është alarmante, ose do të rrisim prodhimin vendor të energjisë elektrike, ose do të paguajmë importin me çmime marramendëse 17 Nëntor 2021
Mohim drejtuar VMRO-së 13 Nëntor 2021
Pritshmëritë për lidhjen e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE) me rrjetin e transmetimit të tejkaluara për tri here 15 Shtator 2021
Përforcimi i bashkëpunimit energjetik në rajonin e EJL 15 Shtator 2021
ShA MEPSO në Forumin Ekonomik maqedonas-rumun 09 Korrik 2021
Përfundoi revitalizimi gjithëpërfshirës i TS Probishtip 22 Qershor 2021
Lëshim në perdorim i traktit bashkues në TS Shkupi 4 17 Qershor 2021
© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.