Lajme dhe ngjarje

Titulli Data e publikimit
Pritshmëritë për lidhjen e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE) me rrjetin e transmetimit të tejkaluara për tri here 15 Shtator 2021
Përforcimi i bashkëpunimit energjetik në rajonin e EJL 15 Shtator 2021
ShA MEPSO në Forumin Ekonomik maqedonas-rumun 09 Korrik 2021
Përfundoi revitalizimi gjithëpërfshirës i TS Probishtip 22 Qershor 2021
Lëshim në perdorim i traktit bashkues në TS Shkupi 4 17 Qershor 2021
ShA MEPSO mik i I.P.SH.KU ” Shën Naum I Ohrit” 15 Qershor 2021
U lëshua nën tension trakti 400kV i linjës transmetuese nga TS Shkupi 4 në TS Shkupi 5 15 Qershor 2021
Vazhdojnë përgatitjet për ndërtimin e largpërçuesit 400 kV Manastir – Elbasan 13 Prill 2021
Transformatori i ri 400/110 kV në TS "Manastir 2" u lëshua në përdorim 02 Prill 2021
Pesë bursa nga MEPSO , ESM dhe EVN për studentët e Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike (FETI) 05 Shkurt 2021
Heronjtë e MEPSO-s 29 Janar 2021
Ankandi mujor për kapacitetin e bilancit të aFRR dhe mFRR për muajin shkurt 2021 14 Janar 2021
Normalizimi i furnizimit me energji elektrike në Dibër dhe vendbanimet përreth në orën 04:15 11 Janar 2021
Stuhia ndërpreu furnizimin me energji elektrike në qytetin e Dibrës dhe vendbanimet përreth 10 Janar 2021
MEPSO dhe KOSTT krijuan kushte për tregëti te drejtpërdrejtë të energjisë elektrike midis dy vendeve 14 Dhjetor 2020
Plani vjetor për rregullimin e linjave të interkoneksionit dhe transmetimit të brendshëm për vitin 2021 18 Nëntor 2020
ShA MEPSO për herë të parë ndau bursa për tre studentë të Universitetit "Nënë Tereza" 17 Nëntor 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin dhjetor 12 Nëntor 2020
Mr.Shukleva iu drejtua të pranishmëve gjatë hapjes së Konferencës së 46-të Evropiane të Inxhinierëve të Rinj ""Bridging Engineering Perspectives" 30 Tetor 2020
ShA ESM, EVN Maqedonia e Veriut ShA DHE ShA MEPSO shpallin konkurs për bursa për studentët e programeve studimore të elektroenergjetikës 30 Tetor 2020
© 2021 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.