• Kryeministri Zaev: Linja e transmetimit Neokazi-Probishtip sjell përfitime të shumta për qytetarët dhe sektorin real
  • Kryeministri Zaev: Linja e transmetimit Neokazi-Probishtip sjell përfitime të shumta për qytetarët dhe sektorin real
  • Kryeministri Zaev: Linja e transmetimit Neokazi-Probishtip sjell përfitime të shumta për qytetarët dhe sektorin real
  • Kryeministri Zaev: Linja e transmetimit Neokazi-Probishtip sjell përfitime të shumta për qytetarët dhe sektorin real

Kryeministri Zaev: Linja e transmetimit Neokazi-Probishtip sjell përfitime të shumta për qytetarët dhe sektorin real

Vleresimi aktual: 3 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktiv
 

Largëpërçuesi Neokazi-Probishtip sjell përfitime të shumta për qytetarët dhe sektorin real.

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, shënoi fillimin e punës në linjën e transmetimit Neokazi - Probishtip, dhe së bashku me Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Bochvarski dhe Drejtorin Gjeneral të ShA MEPSO, Eva Shukleva theksoi rëndësinë e përfundimit me sukses të këtij investimi infrastrukturor.

Kryeministri Zaev theksoi se me lëshimin e funksionimit të seksionit të dytë të linjës së largëpërçuesit ndërmjet trafostacioneve Neokazi dhe Probishtip, i cili është pjesë e largëpërçuesit 110 kV të sapo ndërtuar, dëshmon se projektet e premtuara të zhvillimit po implementohen.

"Vizita e sotme synon të theksojë angazhimin tonë për investime në infrastrukturën energjetike që në planin afatgjatë nënkuptojnë përmirësimin e standardeve të jetesës. Me realizimin e këtij projekti, ne forcojmë rrjetin e transmetimit dhe krijojmë një mjedis të përshtatshëm infrastrukturor për të gjithë investitorët potencialë që mund dhe dinë të përdorin potencialet ekonomike të këtij rajoni. Ky investim do të sjellë përfitime të shumta si për popullsinë ashtu edhe për sektorin real. Rrjeti i ri dhe i modernizuar i shpërndarjes nënkupton investimin në një të nesërme më të mirë dhe lehtësimin e jetës dhe punës së popullatës në pjesën lindore të vendit.

Përpjekjet tona si Qeveri kanë për qëllim vazhdimisht krijimin e një ambienti më të mirë biznesi me qëllim rritjen e potencialit ekonomik, përmirësimin e kushteve të punës, krijimin e vendeve të reja të punës, si dhe tërheqjen e investitorëve të mundshëm në rajon për rritje. ekonomia lokale. "Kjo, nga ana tjetër, jep shtysë për të rritur prodhimin e brendshëm bruto, i cili krijon një të tashme më të mirë dhe një të ardhme të begatë," tha Kryeministri Zaev, duke shtuar se ky investim kapital, me vlerë 2.45 milion euro, krijoi kushte për funksionalitetin e plotë të energjisë të zonës industriale Neokazi, në të cilën tashmë ekziston një investitor i madh nga industria e përpunimit të metaleve.

Ministri Boçvarski theksoi se investimet në sistemin e transmetimit të energjisë elektrike janë thelbësore për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, në mënyrë që Qeveria të stimulojë rritjen ekonomike dhe të ruajë stabilitetin në sektorin e energjisë.

"Këto investime janë të nevojshme për modernizimin e termocentraleve. Ky është një nga projektet që zgjidh çështjen ndërmjet Shtipit dhe Probishtipit, dhe pas lëshimit të lejes së ndërtimit, investimi për ndërtimin e linjës transmetuese nga Shtipi në Ovçe Pole, dhe më pas në Shkup vazhdon. "Me këtë, po stabilizojmë të gjithë rajonin dhe të gjithë vendin për sa i përket energjisë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse të dy kompanitë vendase dhe të huaja kur vijnë në vend, përveç infrastrukturës cilësore, kërkojnë një rrjet të qëndrueshëm të energjisë", tha Boçvarski dhe largëpërçuesi nga Manastiri dhe lidhja e saj me Shqipërinë.

Drejtoresha Gjenerale Shukleva tha se nga aspekti i energjisë, ShA MEPSO me investimin e ri zvogëlon në minimum shpenzimet për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe, më e rëndësishmja - rreziqet e ndërprerjeve në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike.

"Pajisjet e reja të menaxhimit në nënstacionin Neokazi mundësojnë kontrollin lokal dhe të largët. Është instaluar një sistem lokal SCADA i cili, përveç që siguron komandën nga pika e komandës së kontrollit në trafostacion, gjithashtu siguron monitorim të largët dhe menaxhim në kohë reale të nënstacionit nga Qendra nacionale e Dispeçerëve -Shkup. Në këtë trafostacion janë instaluar dhe vënë në funksionim sisteme të reja për matjen e energjisë elektrike, sistemin e mbrojtjes rele, si dhe një sistem të ri për vetë-furnizim të energjisë i cili siguron furnizim të pandërprerë të pajisjeve në mënyrë që të menaxhohet edhe në kushte pa tension ", tha Shukleva.

Menaxhmenti i ShA MEPSO, së bashku me kontraktorin dhe nënkontraktorët e punimeve, në kushte emergjente të shkaktuara nga kriza aktuale KOVID-19, brenda më pak se një viti, ndërtoi dhe vuri në punë këtë strukturë të rëndësishme të energjisë.

Investimi mbështetet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.