Lajme dhe ngjarje

Titulli Data e publikimit
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin tetor 10 Shtator 2020
Vendimi për ndryshimin e kohës së fillimit dhe fundit të dorëzimit të ofertave në ankandet ditore për energjinë e bilancit të mFRR 09 Shtator 2020
Vendim për prezantimin e ankandeve shtesë për prokurimin e kapacitetit balancues dhe energjisë balancuese të aRFR dhe mFRR 26 Gusht 2020
Informacion për publikun në lidhje me tarifën e transferimit të ShA MEPSO 10 Gusht 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin shtator 10 Gusht 2020
Thirrje për pjesëmarrje në tenderin - Rehabilitimi i 400/110kV TS Bitola 2 29 Korrik 2020
Kick – off meeting për ndërtimin e 400/110 kV TS "Ohrid" 29 Korrik 2020
Plan për mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2020 20 Korrik 2020
Vizitë pune para vënies në punë të TS "Dubrovo" 14 Korrik 2020
Shpallje për studentët e FEIT - mbajtës të bursave të ardhshme të MEPSO-s, ESM-së dhe EVN-së. Konsumi i parashikuar për periudhën 16 - 22 korrik 2020. 14 Korrik 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin gusht 09 Korrik 2020
Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike 07 Korrik 2020
MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’ 23 Qershor 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin korrik 10 Qershor 2020
Investojmë në rindërtimin dhe modernizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë 29 Maj 2020
Vizitë pune për aktivitete të përfunduara para publikimit provë të 110 kV seksioni Shtip – Neokazi 26 Maj 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin qershor 11 Maj 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin maj 10 Prill 2020
Informacion publik nga Sh.A.MEPSO 13 Mars 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin prill 12 Mars 2020
© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.