Lajme dhe ngjarje

Titulli Data e publikimit
Investojmë në rindërtimin dhe modernizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë 29 Maj 2020
Vizitë pune për aktivitete të përfunduara para publikimit provë të 110 kV seksioni Shtip – Neokazi 26 Maj 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin qershor 11 Maj 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin maj 10 Prill 2020
Informacion publik nga Sh.A.MEPSO 13 Mars 2020
Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin prill 12 Mars 2020
Rreth pesëdhjetë nxënës të klasës së katërt të SH.F."Vëllezërit Miladinov" vizituan Sh.A.MEPSO 28 Shkurt 2020
Deklaratë publike e Mr.Eva Shukleva, drejtoreshë gjenerale në SH.A MEPSO pas dëmtimit të fasadës së drejtorisë 27 Shkurt 2020
MEPSO mbështeti memorialin e 57 të Mavrovës - kupë për skijim nordik 24 Shkurt 2020
Ankandi për furnizim të mFRR kapacitet balancues për muajin mars 11 Shkurt 2020
MEPSO nënshkruan kontratat për ndërtimin e 400 kV largëpërçues TS Bitola 2 - TS Elbasan dhe 400/110 kV trafostacion "Ohër" 07 Shkurt 2020
Kopshti ynë "Panorama" u bë kopsht ekologjik !!! " 05 Shkurt 2020
Donacion nga Sh.A. MEPSO për Spitalin Special për Gjinekologji dhe Obstetrikë „Nënë Tereza“ 04 Shkurt 2020
Debat publik për propozim të rregullave të rrjetit për transmetim të energjisë elektrike të ShA MEPSO 29 Janar 2020
MEPSO filloi me modernizimin e trafostacionit më të rëndësishëm të Shkupit 23 Janar 2020
Takim pune i udhëheqësisë të ShA MEPSO dhe sistemit të transmetimit të operatorit grek IPTO 16 Janar 2020
© 2021 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.