Ankandi mujor për kapacitetin e bilancit të aFRR dhe mFRR për muajin shkurt 2021

Vleresimi aktual: 4 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktiv
 
Në përputhje me Ligjin për Energjetikë dhe Rregullat e balancimit të Sistemit elektroenergjetik, OST është përgjegjës për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë balancuese aFRR dhe mFRR nga Ofertuesit e shërbimeve të balancimit me qëllim të sigurimit të besueshmërinë operative, mirëmbajtjes së frekuencës dhe stabilitetit të tensionit të sistemit.
Në përputhje me procedurën e përcaktuar në Rregullat për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë balancuese të aFRR dhe Rregullat për prokurimin e kapacitetit balancues dhe energjisë mFRR, OST më 14.12.2020 (e hënë) mbajti ankand vjetor për kapacitetin balancues të aFRR. Në këtë ankand nuk u paraqit asnjë ofrues i shërbimeve të balancimit . Që atëherë , ShA MEPSO paraqet ankande shtesë mujore për prokurimin e kapacitetit balancues të aFRR për çdo muaj të vitit 2021, me qëllim sigurimin e shërbimeve të sistemit për ruajtjen e sigurisë së sistemit. Sasitë e prokurimit mbeten siç janë publikuar në faqen e internetit të ShA MEPSO në pjesën e Tregut të balancuar të EE, për çdo muaj përkatës
Sipas procedurës së përcaktuar në Rregullat për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë së bilancit aFRR dhe Rregullave për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë së bilancit mFRR, OST më 18.01.2021 (e hënë) do të mbajë:
- Ankand mujor të kapacitetit të bilancit të aFRR dhe mFRR për muajin shkurt 2021.
Për shkak të faktit se platforma e internetit MMS ka probleme teknike dhe nuk funksionon, të gjithë ofruesit që do të marrin pjesë në ankand janë të detyruar më 18.01.2021, saktësisht në ora 14:00 të dërgojnë ofertat në adresën e postës elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Të gjithë ofruesve të shërbimeve të bilancit me email do t'ju dërgohet model për ankandet mujore për prokurimin e kapacitetit të bilancit të aFRR dhe mFRR për muajin shkurt.
GOT (Koha e hapjes ) - 14:00 h
GCT (Koha e mbylljes) - 14:00 h

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.