Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin dhjetor

Vleresimi aktual: 3 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktiv
 

Në përputhje me Rregullat e balancimit dhe Rregullat për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë balancuese të mFRR, ShA MEPSO zhvillon ankande mujore për prokurimin e kapacitetit të mFRR. Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin dhjetor do të realizohet më 16.11.2020 (e hënë). Sasitë që do të jenë objekt i prokurimit për muajin dhjetor janë postuar në faqen e internetit në seksionin për Tregun e bilancit E.E.

Koha e fillimit të ankandit për dorëzimin e ofertave është 09:00, ndërsa koha e përfundimit të ankandit është 14:00.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.