Вести и актуелности

Наслов Датум на објавеност
АД ЕСМ, ЕВН Македонија АД И АД МЕПСО распишуваат конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми 13 Септември 2022
АД МЕПСО на CIGRE во Париз 29 Август 2022
Соопштение 12 Декември 2021
Јавен повик бр.04/2021 03 Декември 2021
ПРАВИЛА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 29 Ноември 2021
Интервју на ГД на АД МЕПСО Куштрим Рамадани за Капитал: Енергетската состојба во земјава е алармантна – или ќе го зголемиме домашното производство на струја, или ќе плаќаме увоз по вртоглави цени 17 Ноември 2021
Реакција на АД МЕПСО на прес конференција на ВМРО ДПМНЕ 13 Ноември 2021
За три пати надминати очекувањата за приклучување на ОИЕ во преносната мрежа 15 Септември 2021
Се засилува енергетската соработка во регионот на ЈИЕ 15 Септември 2021
АД МЕПСО на македонско-романски економски форум 09 Јули 2021
Завршена е сеопфатна ревитализација на ТС Пробиштип 22 Јуни 2021
Пуштање во работа на 400 kV спојно поле во ТС Скопје 4 17 Јуни 2021
Пуштено под напон 400 kV далеководно поле од ТС Скопје 4 кон ТС Скопје 5 15 Јуни 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за јули 2021 година. 02 Јуни 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за јуни 2021 година 07 Мај 2021
Продолжуваат подготовките за изградба на 400 кV далекувод Битола –Елбасан 13 Април 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за мај 2021 година 05 Април 2021
Пуштен во употреба новиот 400/110 кВ трансформатор во ТС “Битола 2” 02 Април 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за април 2021 година 10 Март 2021
Започна реконструкцијата на 110kV далекувод ТС Штип - ТС Овче Поле 04 Март 2021
© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.