Вести и актуелности

Наслов Датум на објавеност
Balkan Digital Highway - Годишен состанок на електропреносните систем оператори 10 Ноември 2023
За зелената иднина-насоки за транзиција кон обновливи извори на енергија 25 Октомври 2023
Конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми од АД ЕСМ И АД МЕПСО 16 Октомври 2023
Увид во градежните работи на проектот за изградба на 110 kV далекувод ТС Велес - ТС Овче поле 25 Јули 2023
ОЕПС воведува нова интернет базирана ММС платформа 25 Ноември 2022
Со новата опрема за телекомуникации и видео надзор на трафостаниците, започнува дигитализацијата на преносната мрежа 01 Ноември 2022
АД МЕПСО воведе веб базирано решение за дигитално потпишување на документи 20 Октомври 2022
АД ЕСМ, ЕВН Македонија АД И АД МЕПСО распишуваат конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми 13 Септември 2022
АД МЕПСО на CIGRE во Париз 29 Август 2022
Соопштение 12 Декември 2021
Јавен повик бр.04/2021 03 Декември 2021
ПРАВИЛА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 29 Ноември 2021
Интервју на ГД на АД МЕПСО Куштрим Рамадани за Капитал: Енергетската состојба во земјава е алармантна – или ќе го зголемиме домашното производство на струја, или ќе плаќаме увоз по вртоглави цени 17 Ноември 2021
Реакција на АД МЕПСО на прес конференција на ВМРО ДПМНЕ 13 Ноември 2021
За три пати надминати очекувањата за приклучување на ОИЕ во преносната мрежа 15 Септември 2021
Се засилува енергетската соработка во регионот на ЈИЕ 15 Септември 2021
АД МЕПСО на македонско-романски економски форум 09 Јули 2021
Завршена е сеопфатна ревитализација на ТС Пробиштип 22 Јуни 2021
Пуштање во работа на 400 kV спојно поле во ТС Скопје 4 17 Јуни 2021
Пуштено под напон 400 kV далеководно поле од ТС Скопје 4 кон ТС Скопје 5 15 Јуни 2021
© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.