• Lëshim në perdorim i traktit bashkues në TS Shkupi 4
  • Lëshim në perdorim i traktit bashkues në TS Shkupi 4

Lëshim në perdorim i traktit bashkues në TS Shkupi 4

Vleresimi aktual: 2 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Pas lëshimit nën tension të traktit 400 kV ne drejtim te TS Shkupi 5, sot ekipet nga ShA MEPSO dhe kontraktuesi Konçar-KET e lëshuan në funksion edhe traktin bashkues 400 kV në po të njejtin trafostacion. Projekti për revitalizimin e traktit bashkues përfshin ndërrim të plotë të paisjeve primare dhe sekundare, e që ishin në funksion për më tepër se 40 vite ( ndarës dhe izolatorë mbështetës, fundamente të reja, paisje për mbrojtje dhe komandim, kabllo të reja për furnizim, komandim dhe signalizim.

 

Lëshimi I sotshëm në punë I këtij trakti 400 kV është pjesë e aktiviteteve të cilat në kuadër te projektit për rekonstruim dhe modernizim te trafostacioneve duhet të përfundohen kah fundi i këtij viti.


© 2021 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.