Në funksion të bashkëpunimit rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, Drejtori Gjeneral i ShA MEPSO, z. Orhan Murtezani bashkë me drejtorët e brendshëm të ShA MEPSO pritën në takim bilateral

Nga data 01.09 në fuqi janë masat e kursimit, me të cilat konsumi i energjisë elektrike në kompaninë tone duhet të zvogëlohet për 15% krahasuar me të njëjtën periudhë të
0
Kilometra rrjet i transmetimit me tension 110KV dhe 400KV
0
Kilometra largpërçues 400KV
0
Kilometra largpërçues 110KV

Adresa: Maksim Gorki Nr. 4 1000 Shkup

Telefonat: Kabineti i Drejtorit Gjeneral: +389 2 3149 811; Njësia OST: +389 2 3149 814; Njësia ORrT: +389 2 3149 813

Fax: +389 2 3111 160

e-mail: info[at]mepso.com.mk
© 2022 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.