Вести и актуелности

Наслов Датум на објавеност
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец мај 10 Април 2020
Информација за јавност од АД МЕПСО 13 Март 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец април 12 Март 2020
Педесетина четвртооделенци од ООУ „Браќа Миладиновци“ во посета на АД МЕПСО 28 Февруари 2020
Изјава за јавност на м-р Ева Шуклева, генерална директорка на АД МЕПСО по настанатата штета на фасадата на Дирекција 27 Февруари 2020
Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (Службен весник бр.49 од 21.2.2020 година) 24 Февруари 2020
МЕПСО даде поддршка за 57 Мавровски меморијал – куп по нордиско скијање 24 Февруари 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец март 11 Февруари 2020
МЕПСО склучи договори за изградба на 400 kV далекувод ТС Битола 2 - ТС Елбасан и 400/110 kV трафостаница „Охрид“ 07 Февруари 2020
Градинката наша „Панорама“ еколошка стана!!!“ 05 Февруари 2020
Донација од АД МЕПСО за Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ 04 Февруари 2020
Јавна расправа за предлог мрежни правила за пренос на електрична енергија на АД МЕПСО 29 Јануари 2020
МЕПСО започна со модернизација на најзначајната трафостаница за снабдување на Скопје 23 Јануари 2020
Работна средба на раководствата на АД МЕПСО и на грчкиот електропреносен систем-оператор IPTO 16 Јануари 2020
© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.