Вести и актуелности

Наслов Датум на објавеност
Завршена е сеопфатна ревитализација на ТС Пробиштип 22 Јуни 2021
Пуштање во работа на 400 kV спојно поле во ТС Скопје 4 17 Јуни 2021
Пуштено под напон 400 kV далеководно поле од ТС Скопје 4 кон ТС Скопје 5 15 Јуни 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за јули 2021 година. 02 Јуни 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за јуни 2021 година 07 Мај 2021
Продолжуваат подготовките за изградба на 400 кV далекувод Битола –Елбасан 13 Април 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за мај 2021 година 05 Април 2021
Пуштен во употреба новиот 400/110 кВ трансформатор во ТС “Битола 2” 02 Април 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за април 2021 година 10 Март 2021
Започна реконструкцијата на 110kV далекувод ТС Штип - ТС Овче Поле 04 Март 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за март 2021 година 09 Февруари 2021
Пет стипендии од МЕПСО, ЕСМ и ЕВН за студентите на ФЕИТ 05 Февруари 2021
ХЕРОИТЕ НА МЕПСО 29 Јануари 2021
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за февруари 2021 година 14 Јануари 2021
Нормализирано снабдувањето со електрична енергија на Дебар и околните населени места во 04:15 часот 11 Јануари 2021
Невремето го прекина снабдувањето со електрична енергија во Дебар и околни населени места 10 Јануари 2021
Јавен повик за склучување рамковен договор за компензација за 2021 година 29 Декември 2020
МЕПСО и КОСТТ создадоа услови за директна трговија со електрична енергија меѓу двете земји 14 Декември 2020
Известување за аукции 14 Декември 2020
Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за 2021 година 14 Декември 2020
© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.