Вести и актуелности

Наслов Датум на објавеност
Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (Службен весник бр.49 од 21.2.2020 година) 24 Февруари 2020
МЕПСО даде поддршка за 57 Мавровски меморијал – куп по нордиско скијање 24 Февруари 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец март 11 Февруари 2020
МЕПСО склучи договори за изградба на 400 kV далекувод ТС Битола 2 - ТС Елбасан и 400/110 kV трафостаница „Охрид“ 07 Февруари 2020
Градинката наша „Панорама“ еколошка стана!!!“ 05 Февруари 2020
Донација од АД МЕПСО за Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ 04 Февруари 2020
Јавна расправа за предлог мрежни правила за пренос на електрична енергија на АД МЕПСО 29 Јануари 2020
МЕПСО започна со модернизација на најзначајната трафостаница за снабдување на Скопје 23 Јануари 2020
Работна средба на раководствата на АД МЕПСО и на грчкиот електропреносен систем-оператор IPTO 16 Јануари 2020
© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.