Вести и актуелности

Наслов Датум на објавеност
Одлука за воведување на дополнителни аукции за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет и балансна енергија 26 Август 2020
Информација за јавност во врска со преносната тарифа на АД МЕПСО 10 Август 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец септември 10 Август 2020
Одлука за регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2020 година за пренос на електрична енергија на АД МЕПСО 04 Август 2020
Повик за учество на тендер – Рехабилитација на 400/110kV ТС Битола 2 29 Јули 2020
Kick - off meeting за изградбата на 400/110 kV ТС „Охрид“ 29 Јули 2020
План за одржување на електропреносната мрежа за 2020 година 20 Јули 2020
Работна посета пред пуштање во употреба на ТС "Дуброво" 14 Јули 2020
Оглас за студенти на ФЕИТ - идни стипендисти на МЕПСО, ЕСМ и ЕВН 14 Јули 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец август 09 Јули 2020
Прогнозиран конзум за период 9 - 15 јули 2020 година 09 Јули 2020
Се инвестираат над 100 милион евра во изградба и реконструкција на електро-енергетскиот преносен систем за стабилно и доверливо снабдување со електрична енергија 07 Јули 2020
МЕПСО ја реконструира 110 киловолтната постројка во ТС „Битола 2“ 23 Јуни 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец јули 10 Јуни 2020
Инвестираме во обнова и модернизација на преносната енергетска мрежа 29 Мај 2020
Работна посета на завршни активности пред пробно пуштање на 110 kV делница Штип - Неокази 26 Мај 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец јуни 11 Мај 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец мај 10 Април 2020
Информација за јавност од АД МЕПСО 13 Март 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец април 12 Март 2020
© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.