Вести и актуелности

Наслов Датум на објавеност
Конкурс за стипендирање студенти од електроенергетските студиски програми на ФЕИТ 30 Октомври 2020
АД МЕПСО вложува 3,18 милиони евра во реконструкција на ТС „Битола 2“ 28 Октомври 2020
Работна посета на ТС „Струмица 2“, се менуваат најстарите прекинувачи во преносната мрежа 19 Октомври 2020
Известување за технички проблеми со интернет платформата ММS и спроведување на аукциите за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија 19 Октомври 2020
Премиерот Заев: Далекуводот Неокази-Пробиштип носи бројни придобивки за граѓаните и реалниот сектор 11 Октомври 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец ноември 08 Октомври 2020
Меѓународна конференција во организација на ЗЕМАК со поддршка на енергетските компании 02 Октомври 2020
Конкурс за доделување на 3 (три) стипендии за студенти на Универзитетот Мајка Тереза - Факултет за технички науки од Скопје 24 Септември 2020
Конкурс за доделување на 3 (три) стипендии за студенти на Техничкиот факултет Битола при Универзитетот „Св.Климент Охридски“, Битола 23 Септември 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец октомври 10 Септември 2020
Одлука за измена на времето на започнување и завршување на доставување на понудите на дневните аукции за mFRR балансна енергија 09 Септември 2020
Одлука за воведување на дополнителни аукции за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет и балансна енергија 26 Август 2020
Информација за јавност во врска со преносната тарифа на АД МЕПСО 10 Август 2020
Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец септември 10 Август 2020
Одлука за регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2020 година за пренос на електрична енергија на АД МЕПСО 04 Август 2020
Повик за учество на тендер – Рехабилитација на 400/110kV ТС Битола 2 29 Јули 2020
Kick - off meeting за изградбата на 400/110 kV ТС „Охрид“ 29 Јули 2020
План за одржување на електропреносната мрежа за 2020 година 20 Јули 2020
Работна посета пред пуштање во употреба на ТС "Дуброво" 14 Јули 2020
Оглас за студенти на ФЕИТ - идни стипендисти на МЕПСО, ЕСМ и ЕВН 14 Јули 2020
© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.