Извештаи

Рејтинг на корисник: 2 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Конечен извештај за ДЗР за 2016год. (13.03.2018)

Извештај на независен ревизор за работењето на АД МЕПСО во 2019 (Посебен)

Извештај на независен ревизор за работењето на АД МЕПСО во 2019 (Консолидиран)

Консолидиран финансиски извештај и извештај на независен ревизор за работата на АД МЕПСО за 2018

Финансиски извештај и извештај на независен ревизор за работата на АД МЕПСО за 2018 (Посебен)

Финансиски извештај и извештај на независен ревизор за 2017 (Посебен)

Консолидиран финансиски извештај на независен ревизор за 2016

Финансиски извештај и извештај на независен ревизор за 2016 (Посебен)


© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.