Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец јуни

Рејтинг на корисник: 4 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 
Согласно Правилата за балансирање и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, АД МЕПСО спроведува месечни аукции за набавка на mFRR капацитет. Аукцијата за набавка на mFRR балансен капацитет за месец јуни ќе се реализира на 14.05.2020 година (четврток). Количините кои ќе бидат предмет на набавка за месец јуни се поставени на веб страната во делот за Пазар на балансна Е.Е.
Времето на започнување на аукцијата за доставување на понуди е 09:00 часот, додека времето на завршување на аукцијата е 14:00 часот.

© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.