АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации

Правилници

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Правилник за дисциплинска одговорност

Правилник за заштита од вознемирување

Правилник за редот и дисциплината во АД МЕПСО

Правилник за внатрешна организација

Декларација за општествена одговорност на АД МЕПСО

ОБРАЗЕЦ за донација

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за доделување на средства во врска со Декларацијата за општествена одговорност на АД МЕПСО

Правилник за утврдување на услови, критериуми и постапка за доделување на средства во врска со Декларацијата за општествена одговорност

Политиката за заштита на животната средина


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.