Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец јули

Рејтинг на корисник: 4 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Согласно Правилата за балансирање и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, АД МЕПСО спроведува месечни аукции за набавка на mFRR балансен капацитет. Аукцијата за набавка на mFRR балансен капацитет за месец јули ќе се реализира на 15.06.2020 година (понеделник). Количините кои ќе бидат предмет на набавка за месец јули се поставени на веб страната во делот за Пазар на балансна Е.Е.
Времето на започнување на аукцијата за доставување на понуди е 09:00 часот, додека времето на завршување на аукцијата е 14:00 часот.© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.