Јавен повик за склучување рамковен договор за компензација за 2021 година

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Јавен Повик за склучување РД за компензација за 2021 година (линк)

*Оние економски оператори кои имаат потпишано рамковен договор и кои имаат намера да учествуваат на аукциите за купопродажба на електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања на ЕЕС, нема да има потреба да потпишат нов договор. Воедно, пред истекот на веќе доставената финансиска гаранција, ќе треба да обезбедат нова финансиска гаранција со важност до 01.04.2022 година.

Календар со компензациски периоди дефиниран од ENTSO-E 


© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.