Информација за јавност

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 
АД МЕПСО ги известува сите заинтересирани страни дека од 13 до 30 декември ќе се организираат дневни аукции за алокација на расположливи прекугранични преносни капацитети на македонско-косовската граница, во двата правци. 
Аукциите ќе ги организира аукциската куќа SEE CAO, а повеќе информации се достапни на www.seecao.com

© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.