• Investojmë në rindërtimin dhe modernizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë
  • Investojmë në rindërtimin dhe modernizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë
  • Investojmë në rindërtimin dhe modernizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë
  • Investojmë në rindërtimin dhe modernizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë

Investojmë në rindërtimin dhe modernizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë

Vleresimi aktual: 3 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktiv
 

Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Mila Carovska, drejtoresha gjenerale e MEPSO-s Sh.A. Eva Shukleva dhe kryetari i komunës së Valandovës Pero Kostadinov zhvilluan vizitë pune në stacionin e transformatorëve në Valandovo, ku po zhvillohen një seri aktivitetesh investuese për modernizimin e rrjetit të transmetimit. Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Mila Carovska theksoi se në të kaluarën Qeveria me të vërtetë ka treguar që investimi në sektorin e energjisë është çështje prioritare.

"Këtë dëshmuam edhe me miratimin e Ligjit të ri për energjetikë, ligj evropianë dhe në përputhje me të gjitha direktivat. Futëm tarifë të lirë të energjisë elektrike, e cila tregon se ne po zvogëlojmë kostot për çdo amvisëri. Nga ana tjetër, treguam se po investojmë në investime kapitale, duke investuar në sektorin e energjetikë dhe në furnizimin e qëndrueshëm të energjisë në vendin tonë ",potencoi Carovska.

Zëvendëskryeministri shtoi se ndërmarrjet shtetërore të energjisë, siç është MEPSO Sh.A., kanë investuar shumë përpjekje dhe angazhim në zbatimin e projekteve të infrastrukturës kapitale për stabilitetin e sistemit elektroenergjetrikë, me ç’rast zbatohen një seri projektesh për modernizimin dhe sigurinë shtesë të sistemit,nga i cili do të përfitojnë të gjithë qytetarët, por edhe kompanitë që operojnë në vend.

"E gjithë kjo nuk është vetëm vullnet politik, nëse nuk kemi operativë, siç është drejtori i MEPSO-s, të cilët operacionalizojnë të gjitha këto fonde dhe investime dhe i sjellin ato në sistem dhe sigurojnë që ato të bëhen realitet dhe të arrijnë një rrjet të qëndrueshëm të shpërndarjes së energjisë elektrike në vendin tonë. Me këtë lloj investimi, siç e shohim sot në trafostacionin në Valandovë, kostot e mirëmbajtjes zvogëlohen, fitojmë besim më të madh të qytetarëve dhe sektorit real për këtë rrjet transmetimi , faktikisht në sistemin elektroenergjetikë të vendit tonë, por ato janë gjithashtu një nxitje për investitorët e tjerë që të vijnë dhe të jenë në gjendje të përdorin potencialet e vendit tonë ", shtoi Zëvendëskryeministrja për çështje ekonomike Mila Carovska.

Drejtoresha Gjenerale e MEPSO-s, Eva Shukleva theksoi se misioni kryesor strategjik i kompanisë është sigurimi i besimit në sistemin e transmetimit, zvogëlimi i kostove të operimit, zvogëlimi i rreziqeve minimale, lëshimeve, defekteve, mundë dhe përdorim të potencialeve për zhvillimin rajonal në fushën e rinovimeve të burimeve të energjisë dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, mbështetja e ndërmarrjeve maqedonase që do të fitonin njohuri dhe përvojë në fushën e energjetikës dhe po të njejtat njohuri do t’i aplikonin në vendin tonë.

"Në këtë trafostacion të vjetër në Valandovo, i cili na ka shërbyer në mënyrë konfidenciale për shumë vite, ne kemi zëvendësuar pajisjet e vjetra që kanë qenë në funksion për gati 40 vjet, me pajisje të reja të tensionit të lartë. Të vjetrat janë zëvendësuar me ndërprerës të ri dhe ndarëse të reja në të gjithë objektin, përveç në fushën VEC Bogdanci të cilat janë të reja dhe të plota, në të gjitha fushat janë zëvendësuar izoluesit dhe transformatorët matës. Investimi prej 770 mijë eurosh në pajisje të reja për MEPSO Sh.A., do të nënkuptojë uljen e kostove të mirëmbajtjes dhe defekteve, dhe për ekonominë uljen e rrezikut minimal të lëshimeve . Përveç pajisjeve të reja në planin afatgjatë do të sigurohet besimi i shtuar në funksionimin e stacionit të transformatorit. Po e njëjta do të sigurojë siguri të shtuar në furnizimin e konsumatorëve të lidhur me rrjetin e shpërndarjes në Valandovo, Bogdanci dhe Gjevgjeli. Me rindërtimin e trafostacionit , sigurojmë stabilitetin e dy lidhjeve që janë thelbësore. E para është furnizimi me energji elektrike cilësore në hekurudhë, infrastruktura e hekurudhave të Maqedonisë së Veriut, dhe e dyta është marrja e energjisë elektrike nga prodhuesi i termocentraleve Bogdanci ”, potencoi Shukleva.

Drejtoresha Shukleva shtoi se MEPSO Sh.A. me pajisjet e reja është e gatshme të lidhë prodhuesit e rinj të energjisë ose konsumatorët e energjisë elektrike në rrjetin e transmetimit në të ardhmen në këtë qendër energjetike. Ajo theksoi se në një procedurë transparente, publike në një tender ndërkombëtar të financuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, një kompani vendase, ,,Benning PSAM,’’ u zgjodh për herë të parë si kontraktues.

"Me këtë, përveç mbështetjes së ekonomisë maqedonase, ne si kompani me përgjegjësi shoqërore investojmë edhe në njohuritë e kompanive maqedonase dhe stafit profesional maqedonas. Sh.A. MEPSO përfundoi modernizimin e TS Valandovo në një periudhë më të shkurtër kohore sesa ishte planifikuar fillimisht ", përfundoi Menaxheri i Përgjithshëm i Sh.A. Mepso Eva Shukleva.

" Përveç mbështetjes së ekonomisë maqedonase, ne si kompani me përgjegjësi shoqërore investojmë edhe në njohuritë e kompanive maqedonase dhe stafit profesional maqedonas. SH.A. MEPSO përfundoi modernizimin e TS Valandovo në një periudhë më të shkurtër kohore sesa ishte planifikuar fillimisht ", përfundoi Drejtoresha Gjenerale e Sh.A. Mepso Eva Shukleva.

Kryetari i Komunës së Valandovës, Pero Kostadinov, në emër të të gjithë qytetarëve të Komunës së Valandovës, shprehu mirënjohje për realizimin e këtij projekti të rëndësishëm për stabilitetin energjetik të Valandovës, por edhe të gjithë rajonit Juglindor.

"Me realizimin e këtij projekti, fitojmë besim dhe stabilitet në sistemin elektroenergjetikë , gjatë transmetimit dhe furnizimit me energji elektrike. Ky trafostacion , që është ndërtuar në vitin 1973, tani është me pajisje të reja, plotësisht të rikonstruktuara, dhe të gjitha ato lëshime që kanë ndodhur në sistemin energjisë, me realizimin e këtij projekti janë tashmë të kaluara ”, tha kryetari i komunës së Valandovës, Pero Kostadinov.


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.