• MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’
  • MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’
  • MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’
  • MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’
  • MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’

MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 kV në TS ,,Bitola 2’’

Vleresimi aktual: 2 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

MEPSO rikonstruktoi impiantin prej 110 Kv në TS ,,Bitola 2" duke zëvendësuar ndërprerësit e vjetër 38 vjeçar me ndërprerës të ri të qëndrueshëm . Në këtë fazë të rindërtimit të kësaj qendre energjetike, MEPSO është duke investuar 1 milion euro në pajisje të reja të tensionit të lartë, dhe fondet janë siguruar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Drejtoreshës Gjenerale Mr.Eva Shukleva ishin Radmila Shekerinska- Zëvendës Kryeministër, Vasko Kovacevski-Drejtori Gjeneral i ESM-së, Zlatko Gjurçievski- Drejtor i REK Manastir, Andi Aranitasi- Drejtor i Zyrës së Shkupit të BERZH-it dhe Natasha Petrovska- Kryetar i Komunës së Manastirit.

Në fjalimin e saj para gazetarëve, Drejtoresha Gjenerale Mr.Eva Shukleva theksoi:

- Në këtë fazë po ndryshojmë 13 ndërprerës të vjetër dhe jo të besueshëm 110 kV, dhe çmontohen sistemet e vjetra të menaxhimit . Me procesin e rindërtimit afatgjatë, ne rrisim besueshmërinë dhe besueshmërinë e menaxhimit të sistemit elektroenergjetik, sepse instalojmë pajisje të reja dhe shumë të besueshme. Ky trafostacion është fillimi i linjës së transmetimit të interkonjeksionit Manastir-Elbasan, i cili mundëson lidhje me Republikën e Shqipërisë, por edhe ky trafostacion është pika fillestare e një linje tjetër të transmetimit të interkoneksionit Manastir-Lerin.

Shukleva theksoi se ky trafostacion është lidhëse energjetike me rëndësi të madhe në rrjetin e transmisionit sepse stacioni është i lidhur me këtë trafostacion nga e cila i jep energji elektrike REK Manastir, prodhuesit më të madh në vendin për energji elektrike. Në të njëjtën kohë, dy minierat e qymyrit Suvodol dhe Brod-Gneotino furnizohen me energji elektrike nga ky trafostacion , të cilat sigurojnë lëndë djegëse për prodhimin në REK Manastir. Për shkak të procesit të punës, rehabilitimin e impiantit e zhvillojmë në më shumë faza.

Sheqerinska theksoi se energjetika është shtylla e zhvillimit ekonomik dhe projektet e përfunduara janë ndihmë për ekonominë,investimet, për zhvillim më të madhë dhe paga më të larta. 

Më shumë informacione >>


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.