Vendimi për ndryshimin e kohës së fillimit dhe fundit të dorëzimit të ofertave në ankandet ditore për energjinë e bilancit të mFRR

Vleresimi aktual: 3 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktiv
 

Në përputhje me Rregullat për balancimin e sistemit të energjisë dhe Rregullat për prokurimin e kapacitetit balancues mFRR dhe energjisë ekuilibruese mFRR për rregullimin terciar, ShA MEPSO zhvillon ankande mujore për prokurimin e kapacitetit balancues mFRR dhe energjisë ekuilibruese mFRR si dhe ankandeve ditore për energjinë mFRR. ShA MEPSO përcakton kohën e fillimit të dorëzimit të ofertave (GOTV - Gate Opening Time Voluntary) dhe kohën e përfundimit të dorëzimit të ofertave (GCTV -Gate Closure Time Voluntary).

Si pasojë, ShA MEPSO njofton se nga 9 shtatori 2020:

  • Koha e fillimit për dorëzimin e ofertave në ankandin ditor për energjinë e bilancit të mFRR është 09:00
  • Koha e kompletimit për dorëzimin e ofertave në ankandin ditor për energjinë e bilancit mFRR është 13:00.

ShA MEPSO rezervon të drejtën për ndryshime shtesë, në përputhje me Rregullat për balancimin e sistemit të energjisë, nëse e sheh të nevojshme.


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.