Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin gusht

Vleresimi aktual: 3 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktiv
 

Në përputhje me Rregullat e balancimit dhe Rregullat për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë balancuese të mFRR-së, ShA MEPSO zhvillon ankande mujore për prokurimin e kapacitetit të mFRR-së. Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin gusht do të realizohet në 16.07.2020 (e enjte). Sasitë që do të jenë objekt i prokurimit për muajin gusht janë postuar në web faqen në pjesën e Tregut të bilancit E.E.

Koha e fillimit të ankandit për paraqitjen e ofertave është ora 09:00, ndërsa koha e përfundimit të ankandit është ora 14:00.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.