• Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike
  • Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike
  • Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike
  • Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike
  • Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike

Mbi 100 milion euro janë investuar në ndërtimin dhe rindërtimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë elektrike

Vleresimi aktual: 2 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Zëvendëskryeministrja për Çështje Ekonomike dhe Koordinim me resorët ekonomike, Mila Carovska, së bashku me Drejtoreshën Gjenerale të MEPSO-s, Eva Shukleva dhe Drejtorin e zyrës së Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Andi Aranitasi, sot zhvilluan një vizitë pune në stacionin e transformatorit - Shkup 4, ku kryhen aktivitete për rindërtimin e nënstacionit,ku kryhen aktivitete për rikonstruimin e trafostacionit.

Zëvendëskryeministrja Carovska theksoi se ky objekt energjetik ka një rëndësi të madhe për furnizimin me energji elektrike për qytetarët dhe kompanitë nga Shkupi dhe rajoni i Shkupit, dhe rreth 4.9 milion euro janë të destinuara për rindërtimin e tij.

"MEPSO në periudhën e kaluar tregoi se mund të investojë në rinovimin dhe ndërtimin e infrastrukturës elektro-energjetike me qëllim që të të gjitha në mënyrë që të sigurojë qasje më të qëndrueshme në energji elektrike në vendin tonë. MEPSO zbaton projekte me vlerë 100 milion euro, një pjesë e fondeve janë siguruar nga vetë kompania, pjesa tjetër nga institucionet financiare ndërkombëtare, gjë që tregon se modernizimi dhe përmirësimi i rrjetit të transmetimit të energjisë është prioritet për vendin tonë.

Ky trafostacion, Shkupi 4, ndër të tjera, furnizon me energji elektrike kompanitë nga zona industriale teknologjike Bunardzik, të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, dhe siguron energji elektrike për infrastrukturën hekurudhore, të cilën gjithashtu e konsiderojmë të rëndësishme, investojmë në zhvillimin e saj , të gjitha për të siguruar transport më të sigurt për qytetarët dhe transportin e mallrave. "Rikonstruimi i këtij objekti të rëndësishëm energjetik ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e situatës ekonomike, përmes zhvillimit të aksesit dhe stabilitetit në furnizimin me energji elektrike, si për amvisëri ashtu edhe për kapacitetet e mëdha industriale, investimet e brendshme dhe ato të huaja", potencoi zëvendëskryeministrja për Çështje Ekonomike Carovska.

Drejtoresha Gjenerale e MEPSO-s, Eva Shukleva, sqaroi se stacioni i transformatorëve Shkup 4 është një nyje shumë e rëndësishme energjetike nga ku konsumatorët në Shkup dhe rrethinat furnizohen me energji elektrike.

Në këtë trafostacion transmetues janë të lidhura trafostacione shumë të rëndësishme të transmetimit, si:

- TS Jug Nova, e cila furnizon një pjesë të zonës qendrore të qytetit;

- TS Aerodrom, pika kryesore e furnizimit me energji elektrike e Komunës së Aerodromit;

- TS Lindje, e cila siguron furnizimin me energji elektrike për zonën industriale në pjesën lindore të qytetit të Shkupit;

- TS Draçevo, përmes së cilës sigurohet energji elektrike për të gjithë rajonin e komunës së Kisela Vodës me zonën industriale në Draçevo;

- Stacioni i Transformatorit Hekurudhor;

- Zona industriale Bunardxhik dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit;- Qyteti i Veles.

- Në nivelin e tensionit 400 kilovolt, trafostacioni është i lidhur me TS Shkup 5, në pjesën veriore të Shkupit, përmes tij me Kosovën, me TS Dubrovo (në TC Negotino) dhe TS Manastir 2 (REK Manastir)."Rikonstruimi përfshin zëvendësimin e pajisjeve të vjetra dhe të shkatërruara që kanë qenë në përdorim për rreth 45 vjet me pajisje të reja, moderne të tensionit të lartë. Kontraktori është kompania "Koncar KET" nga Republika e Kroacisë,por në projekt përfshihet edhe kompania vendase "Timel Project",si nënkontraktor me ç'rast MEPSO jep kontribut të rëndësishëm në ekonominë vendase. Realizimi i projektit bëhet sipas dinamikës së punës.

Marrëveshja filloi më vitin 2019 me një plan zbatimi 30-mujor. Rikonstruimi përfshin: zëvendësimin e të gjithë ndarësve, izolatorët mbështetës dhe transformatorët matës në transformatorë dhe fusha matëse në nivelin e tensionit 400 kV, zëvendësimin e të gjithë çelsave me themele dhe breza të rinj, ndarës dhe transformatorë matës në nivelin e tensionit 110 kV, prokurimin e sistemeve të telekomandës dhe menaxhimi (SCADA) si dhe sistemet e mbrojtjes së stafeve. Vlera e projektit përfshin shumën prej 4.9 milion euro, financuar nga një kredi nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Procesi i rivitalizimit do të sjellë përmirësim të besueshmërisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike dhe fleksibilitet të rritur në menaxhim, ndërsa zvogëlon rreziqet e ndërprerjeve dhe prishjeve, dhe do të minimizojë kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të impiantit,- tha Shukleva. "

Përfaqësuesi i BERZH-it në Maqedoninë e Veriut, Andi Aranitasi, shprehu kënaqësinë e tij që me mbështetjen e bankës, realizohen ndërhyrje të rëndësishme infrastrukturore në sistemin e transmetimit të energjisë elektrike, që nënkupton stabilitetin dhe besueshmërinë në furnizimin me energji elektrike për qytetarët dhe sektorin e biznesit.

" Është kënaqësi e madhe të ndjek rehabilitimin e trafostacionit Shkup 4, i cili është një strukturë e rëndësishme e infrastrukturës energjetike për një furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike në kryeqytet. I njejti është pjesë e një projekti me vlerë prej 25 milion euro të financuar nga BERZH që do të rehabilitojë pesë trafostacione dhe 710 kv largëpërçues në të gjithë vendin. Punimet që janë në proces në trafostacionin Shkup 4 përfshijnë rehabilitimin e plotë me prokurimin e pajisjeve me tension të lartë, pajisjeve për menazhim nga distanca dhe relee për mbrojtjen e 110 dhe 400 kv nivel tensioni.

Kjo do të mundësojë zvogëlimin e humbjeve të energjisë elektrike, përmirësimin e besueshmërisë së rrjetit dhe sigurinë e furnizimit dhe do të kontribuojë në forcimin e mëtutjeshëm të sistemit të transmetimit në vend. I gëzohemi bashkëpunimit me MEPSO-n për zbatimin me sukses të këtij projekti të rëndësishëm dhe vazhdimin e bashkëpunimit tonë personal në sektorin e energjisë në vend. "Për ne, ky projekt është një konfirmim i angazhimit tonë për vendin dhe rajonin dhe jemi të vendosur të ndërtojmë mbi themelet e ngurta që kemi shtruar së bashku për të zgjeruar aktivitetet tona," theksoi përfaqësuesi i BERZH-it Aranitasi.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.