Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin maj

Vleresimi aktual: 1 / 5

Yje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Në përputhje me Rregullat e bilancit dhe Rregullat e prokurimit të bilancit të mFRR dhe të energjisë,Sh.A.MEPSO zhvillon ankande mujore për furnizim të mFRR-së.Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFFR për muajin maj do të realizohet më 14.04.2020(e martë). Sasitë që do të jenë lëndë për furnizim për muajin maj janë postuar në web faqen e internetit te pjesa Tregu i bilancit të E.E.

Koha e fillimit të ankandit për paraqitjen e ofertave është 09:00, ndërsa koha e mbylljes është ora 14.00.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.