• Работна средба помеѓу Генералниот Директор на АД МЕПСО, Orhan Murtezani и претставници на енергетскиот сектор на Србија

Работна средба помеѓу Генералниот Директор на АД МЕПСО, Orhan Murtezani и претставници на енергетскиот сектор на Србија

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 
Интензивно продолжуваат средбите на генералниот директор на МЕПСО Орхан Муртезани со претставници од сектори за енергетика од соседните земји со цел надминување на енергетската криза со најмалку можни последици.
Во таа насока, денеска се одржа средба со претставници на енергетскиот сектор на Србија, каде се согласивме дека меѓусоседската соработка во време на криза е суштинска за нивно надминување и спречување на продлабочување на кризите во кои за жал веќе се наоѓаме.

© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.