Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за октомври 2022 година

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Согласно Законот за енергетика и Правилата за балансирање на ЕЕС, ОЕПС е одговорен за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет и енергија од Даватели на услуги за балансирање со цел да обезбеди оперативна сигурност, одржување на фреквенцијата и напонската стабилност на системот.

 

Согласно постапката, дефинирана во Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, ОЕПС на 15.09.2022 (четврток) ќе спроведе:

- Месечна аукција на aFRR балансен капацитет за месец октомври 2022 година 

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец октомври 2022 година 

 

Количините за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет за октомври 2022 се објавени на веб страната на АД МЕПСО. (https://www.mepso.com.mk/index.php/mk/pbee/).

Поради тоа што ММС интернет платформата има технички проблеми, ОЕПС ќе ги спроведе месечните аукции за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет согласно Член 12 од Правилата за балансирање.

Сите даватели на балансни услуги кои ќе учестуваат на аукциите се должни на 15.09.2022 година, точно во 12:00 часот да ги пратат понудите на e-mail адресата: balancing[at]mepso.com.mk.

 

GOT (Gate opening time) – 12:00 h

GCT (Gate closure time) –   12:00 h


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.