• Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово
  • Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово
  • Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово
  • Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово

Продолжува интензивната градба на 110 kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово

Рејтинг на корисник: 4 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Со првиот премин преку автопатот Скопје-Гостивар се интензивираат активностите за завршување на проектот со кој се врши замена на стариот еднсистемски со двосистемски 110 kV далекувод на потегот ХЕЦ Вруток -Тетово. Овој проект дава големи придобивки за преносната мрежа и зголемена доверливост во снабдувањето со електрична енергија во полошкиот регион. Во таа насока е фактот што со реконфигурација на мрежата, покрај постоечките четири 110 kV врски, со завршување на градежните работи ќе се добијат и две нови, со што значително ќе се подобрат конекциите помеѓу трафостаниците од овој регион.


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.