• Vazhdon ndërtimi intensiv i largpërçuesit 110 kV nga HEC Vrutok deri në Tetovë
  • Vazhdon ndërtimi intensiv i largpërçuesit 110 kV nga HEC Vrutok deri në Tetovë
  • Vazhdon ndërtimi intensiv i largpërçuesit 110 kV nga HEC Vrutok deri në Tetovë
  • Vazhdon ndërtimi intensiv i largpërçuesit 110 kV nga HEC Vrutok deri në Tetovë

Vazhdon ndërtimi intensiv i largpërçuesit 110 kV nga HEC Vrutok deri në Tetovë

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Me kalimin e parë në autostradën Shkup-Gostivar, janë duke u intensifikuar aktivitetet për transmetimit dhe rritje të besueshmërisë në furnizimin me energji elektrike në rajonin e Pologut. Në atë drejtim është edhe fakti se me rikonfigurimin e rrjetit, përveç katër lidhjeve ekzistuese 110 kV, me përfundimin e punimeve të ndërtimit do të fitohen edhe dy të reja, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm lidhjet ndërmjet trafostacioneve në këtë rajon.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.