Од 01.09 на сила се мерките за штедење

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 
Од 01.09 на сила се мерките за штедење со кои потрошувачката на електрична енергија во нашата компанија треба да се намали за 15% споредено со истиот период лани.
Средствата што ќе успееме да ги заштедиме од електричната енергија ќе ги дадеме како донација онаму каде што сметаме дека е најпотребно во овој период.

© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.