Nga data 01.09 në fuqi janë masat e kursimit

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 
Nga data 01.09 në fuqi janë masat e kursimit, me të cilat konsumi i energjisë elektrike në kompaninë tone duhet të zvogëlohet për 15% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Mjetet që do të arrijmë ti kursejmë nga energjia elektirke do ti japim si donacion aty ku mendojmë se është më e nevojshme në këtë periudhë.

© 2022 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.