• Завршена е поправката на 110 kV далекувод Тс Скопје-ТС Вруток
  • Завршена е поправката на 110 kV далекувод Тс Скопје-ТС Вруток
  • Завршена е поправката на 110 kV далекувод Тс Скопје-ТС Вруток
  • Завршена е поправката на 110 kV далекувод Тс Скопје-ТС Вруток
  • Завршена е поправката на 110 kV далекувод Тс Скопје-ТС Вруток

Завршена е поправката на 110 kV далекувод Тс Скопје-ТС Вруток

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда
 

За само 25 дена со сопствени сили и резервни столбови, завршена е поправка на 110kV далекувод бр. 198 ТС Скопје1- ТС Вруток. Имено, на 18.06.2022 после силно невреме беа паднати четири столба. Далекуводните екипи од Скопје и Охрид веднаш пристапија кон обезбедување на местото и отпочнување на градежно- монтерски работи. Санацијата заврши во рекорден рок и на 12.07.2022  далекуводот е пуштен во функција.


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.