• Ka përfunduar riparimi i largpërçuesit 110 kV Ts Shkup-Ts Vrutok
  • Ka përfunduar riparimi i largpërçuesit 110 kV Ts Shkup-Ts Vrutok
  • Ka përfunduar riparimi i largpërçuesit 110 kV Ts Shkup-Ts Vrutok
  • Ka përfunduar riparimi i largpërçuesit 110 kV Ts Shkup-Ts Vrutok
  • Ka përfunduar riparimi i largpërçuesit 110 kV Ts Shkup-Ts Vrutok

Ka përfunduar riparimi i largpërçuesit 110 kV Ts Shkup-Ts Vrutok

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Për 25 ditë me forcat e veta dhe shtyllat rezervë,  mbaron riparimi i largpërçuesit 110 kV nr. 198 TS Shkup1- TS Vrutok. Përkatësisht, më 18 qershor 2022, pas një stuhie të fortë kanë ra katër shtylla. Ekipet e largpërçuesit nga Shkupi dhe Ohri menjëherë kanë vazhduar me sigurimin e vendit dhe fillimin e punimeve të ndërtimit dhe montimit. Sanimi përfundoi shpejtë dhe më 12.07.2022  largpërçuesi u leshu në përdorim.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.