• Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј
 • Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј

Саниран е хаварисаниот столб на 110 kV ДВ ТС Самоков - ТЕ Осломеј

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Екипите на одделот за одржување на далекуводи во АД МЕПСО го санираа хаварисаниот столб  на 110  kV  далекувод бр. 144 од ТС Самоков до ТЕ Осломеј.

Поради обилните врнежи од мокар и тежок снег, што го зафатија овој регион од земјата, дојде до оштетување на столб кој се наоѓа на 1700 метри надморска височина.

Со топење на снеговите, се создадоа реални можности стручните екипи да излезат на терен и да го санираат проблемот.

Демонтиран е  паднатиот столб и на негово место, рачно е поставен нов, затоа што на тој терен нема можност да пристапи дигалка.

Целиот процес траеше пет дена  и од вчера овој 110 kV далекувод е пуштен под напон.


© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.