• Пуштање во работа на 400 kV спојно поле во ТС Скопје 4
  • Пуштање во работа на 400 kV спојно поле во ТС Скопје 4

Пуштање во работа на 400 kV спојно поле во ТС Скопје 4

Рејтинг на корисник: 3 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Откако беше пуштено под напон 400 кV  далеkоводно поле кон ТС Скопје 5, денеска екипите на АД МЕПСО и изведувачот Кончар- Кет го пуштија во работа и 400 кV спојно поле во оваа трансформаторска станица.Проектот за ревитализација на спојното поле опфаќа целосна замена на високонапонска опрема и на секундарна опрема која беше во функција повеќе од 40 години (разделувачи и потпорни изолатори, нови темели и носачи, опрема за заштита и управување, нови кабелски врски за напојување, управување и сигнализација)

 

Денешното пуштање во работа на 400 кV спојно поле е дел од активностите кои во рамки на проектот за реконструкција и модернизација на трансформаторската станица треба да финишираат кон крајот на оваа година.


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.