Informacion për publikun

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

ShA MEPSO njofton të gjithë të interesuarit se nga data 13 deri më 30 dhjetor do të organizohen ankande ditore për ndarjen e kapaciteteve transmetuese në dispozicion ndërkufitare në kufirin Maqedoni-Kosovë, në të dy drejtimet.

Ankandet do të organizohen nga shtëpia e ankandeve SEE CAO, dhe më shumë informacion mund të gjeni në www.seecao.com


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.