“Најдобриот начин за излез од оваа енергетска криза се долгорочните стратешки инвестиции, инвестиции во подобрување на мрежата на пренос од која ќе имаат бенефит граѓаните и индустријата, и целосна транспарентност со секој денар со кој располага компанија

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

“Најдобриот начин за излез од оваа енергетска криза се долгорочните стратешки инвестиции, инвестиции во подобрување на мрежата на пренос од која ќе имаат бенефит граѓаните и индустријата, и целосна транспарентност со секој денар со кој располага компанијата” – Орхан Муртезани, Генерален Извршен Директор на А.Д МЕПСО.


© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.