• АД МЕПСО и компанијата Далековод од Загреб, Р. Хрватска, потпишаа договор за реконструкција на 400/110 kV трансформаторска станица во Дуброво
  • АД МЕПСО и компанијата Далековод од Загреб, Р. Хрватска, потпишаа договор за реконструкција на 400/110 kV трансформаторска станица во Дуброво
  • АД МЕПСО и компанијата Далековод од Загреб, Р. Хрватска, потпишаа договор за реконструкција на 400/110 kV трансформаторска станица во Дуброво
  • АД МЕПСО и компанијата Далековод од Загреб, Р. Хрватска, потпишаа договор за реконструкција на 400/110 kV трансформаторска станица во Дуброво

АД МЕПСО и компанијата Далековод од Загреб, Р. Хрватска, потпишаа договор за реконструкција на 400/110 kV трансформаторска станица во Дуброво

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

АД МЕПСО и компанијата Далековод од Загреб, Р. Хрватска, потпишаа договор за реконструкција на 400/110 kV трансформаторска станица во Дуброво, во близина на Неготино, во вредност од 1.692.888 милиони евра. Проектот е финансиран со поддршка од средствата на заемот од Европска Банка за Обнова и Развој наменети за реализација на капиталниот проект “Интерконекција Македонија-Албанија Фаза 1“.

Договорот опфаќа реконструкција на 400 kV интерконекциски и 110 kV помошни полиња, а се очекува да заврши за 18 месеци.

Трансформаторската станица Дуброво е важен дел од електро-енергетскиот преносен систем на Македонија, земајќи ја предвид нејзината локација во интерконцекциските системи.

Со овој договор АД МЕПСО продолжува со надоградба, рехабилитација и модернизација на електропреносниот систем на РСМ.


© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.