• АД МЕПСО на Генералното собрание на ENTSO-E

АД МЕПСО на Генералното собрание на ENTSO-E

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Генералнито директор на АД МЕПСО г-н Orhan Murtezani присуствува на Генералното собрание на ENTSO-E, во својство на официјален член. На редовниот состанок на Европската мрежа на преносни системски оператори за електрична енергија кој се одржува во Брисел, присуствуваа генералните директори на 39 – те членки на ENTSO-E кои претставуваат 35 земји од Европа. ENTSO-E и нејзините членки исполнуваат заедничка мисија,  безбедност на меѓусебно поврзаниот електроенергетски систем во сите временски рамки на паневропско ниво и оптимално функционирање и развој на европските меѓусебно поврзани пазари на електрична енергија, при тоа овозможувајќи интеграција на електричната енергија произведена од обновливи извори и со помош на нови технологии.


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.