Регистар на БОС и балансни групи

Број Име на Балансно одговорна страна EIC код на БОС Датум   Статус  
1 АД МЕПСО 10XMK-MEPSO----M 01-01-2020 A
2 ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје 33X-EFT-SKOPJE-J 23-12-2019 A
3 ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 33X-INTERENERGOU 23-12-2019 A
4 ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 33X-TETRA-SKOP-M 23-12-2019 A
5 ВАТТ АНД ВОЛТ ДООЕЛ Скопје 33X26WATTVOLT04W 23-12-2019 A
6 АД Електрани на Северна Македонија (Подружница ЕНЕРГЕТИКА) 33XADELEM-ODS--Y 14-01-2020 A
7 АД Електрани на Северна Македонија 33XADELEMSKOPJEI 30-12-2019 A
8 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 24-12-2019 A
9 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 23-12-2019 A
10 ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје 33XEDSMACEDONIA3 24-12-2019 A
11 АКСПО МК ДООЕЛ Скопје 33XEGL-SKOPJE-15 24-12-2019 A
12 ЕЛНОР ДООЕЛ Скопје 33XELNORSUPPLY-9 17-09-2021 A
13 ЕЛПЕДИСОН ПАУЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје 33XELPEDISONPOWC 03-07-2023 A
14 ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип 33XENERGYMTD-MKK 11-02-2020 A
15 ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSUPPLY5 23-12-2019 A
16 ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица 33XENERGYWINDMKL 23-12-2019 A
17 ЕНГ БРУССЕЛС ДООЕЛ Скопје 33XENGBRUSELMKDR 07-04-2022 A
18 ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 33XENSCODOOELMKZ 10-01-2020 A
19 ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 33XETMT-ENERGY-U 15-06-2021 A
20 ЕВН Хоме ДОО Скопје 33XEVN-HOME-SUSW 30-12-2019 A
21 ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 33XEVN-SNABDUVAZ 23-12-2019 A
22 ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС, Подружница во Северна Македонија, Скопје 33XFA2017FUTUREC 23-12-2019 A
23 ЕНЕРЏИ АКТИВЕ ДООЕЛ Скопје 33XFUTUREENERGYD 23-12-2019 A
24 ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-ENERGYT 23-12-2019 A
25 ГРИН ЕНЕРЏИ САПЛАЈ ДООЕЛ Скопје 33XGRRENENERGYSY 27-09-2022 A
26 ГСА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 33XGSAENERGYMKDY 05-07-2022 A
27 ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 33XHSE-M-ENERGYM 24-12-2019 A
28 ИНФИНИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 33XINFINITENERRE 03-07-2023 A
29 МАКСТИЛ АД Скопје 33XMAKSTILCELIKZ 23-08-2022 A
30 МФТ ЕНЕРЏИ А/С Подружница Еден Скопје 33XMFTENERGYMKDE 09-03-2022 A
31 АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 33XMKAOTENERGY1G 16-05-2022 A
32 ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје 33XMKDISAM----VR 11-12-2020 A
33 МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје 33XMVMPARTNERMKS 23-12-2019 A
34 ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 33XOKTATRADE-18L 01-01-2022 A
35 ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје 33XPETROLSKOPJEM 10-01-2020 A
36 МЕМО ДООЕЛ 33XPOVLASTENIMKE 30-12-2019 A
37 ИНФИТИВЕ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 33XPOWERENERGYSA 30-01-2020 A
38 ПРОТЕРГИА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 33XPROTERGIASKPZ 09-03-2023 A
39 РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје 33XRENEWABLEINTO 28-03-2022 A
40 РеНРЏИ ТРЕЈДИНГ ГРОУП ДООЕЛ Скопје 33XRENGRGYNMK03C 27-12-2019 A
41 СЕНТРАДЕ ДООЕЛ Скопје 33XSENTRADE----W 10-01-2020 A
42 СМАРТ ЕНЕРГИ ТРАДИНГ ДООЕЛ 33XSMARTENERGY1W 01-11-2023 A
43 ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје 33XSOLARISTRADEG 30-12-2019 A
44 РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДОО Скопје 33XSOLARPRODLSK3 18-04-2022 A
45 СОЛЕ 24 ДООЕЛ Скопје 33XSOLE24SOLMKDA 25-11-2022 A
46 ТЕ-ТО АД Скопје 33XTE-TO-PRODUCA 23-12-2019 A
47 ТРЕЛИНГ ДОО Скопје 33XTRELING-SNABC 05-12-2022 A
48 УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 33XUNIVERSALMKDL 12-11-2021 A

*Кај оние БОС кај кои што не се појавува опаѓачко мени се единствени членки во својата група.

 

ЛЕГЕНДА

СТАТУС:

S - СУСПЕНДИРАН

A - АКТИВЕН

R - РЕГИСТРИРАН

I - Неактивен


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.