Cart

Transformator i ri 400/110 kV në TS ShtipShtune, 28 Nëntor 2020
© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.