• Paralajmërim për bujqit!
  • Paralajmërim për bujqit!
  • Paralajmërim për bujqit!

Paralajmërim për bujqit!

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

ShA MEPSO paralajmëron bujqit që gjatë sezonit të korrjes  të mos kalojnë me autokombanja nën kabllot  e largërçuesve dhe të shmangin  traset e largpërçuesve si dhe gjatë ujitjes të mos instalojnë sisteme ujitje nën kabllot përçues dhe në afërsi të largpërçuesve të rrjetit të transmetimit.Uji është përcjellës i energjisë elektrike dhe çdo kontakt me përçuesit  rrit rrezikun e goditjes elektrike për personin që operon sistemin e ujitjes dhe për personat e tjerë në afërsi.Gjithashtu apelojmë të mos digjen kallamishte dhe peshkatarët të kenë kujdes të veçantë gjatë manipulimit me shufrat e peshkimit në afërsi të largpërçuesve.

 

Mos e rrezikoni jetën tuaj dhe të atyre që janë afër jush!

Mos e rrezikoni besueshmërinë e sistemit  elektroenergjetik!


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.