• Mr. Kushtrim Ramadani në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të KOSTT
  • Mr. Kushtrim Ramadani në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të KOSTT
  • Mr. Kushtrim Ramadani në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të KOSTT
  • Mr. Kushtrim Ramadani në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të KOSTT
  • Mr. Kushtrim Ramadani në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të KOSTT
  • Mr. Kushtrim Ramadani në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të KOSTT

Mr. Kushtrim Ramadani në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të KOSTT

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Drejtori Gjeneral i ShA MEPSO, z. Kushtrim Ramadani, mori pjesë në shënimin e 15 vjetorit të themelimit të operatorit të sistemit elektrotransmetues  të Kosovës - KOSTT dhe gjashtë muaj nga fillimi i punës së  shoqërisë  si zonë e pavarur kontrolli brenda bllokut të kontrollit të formuar së bashku me operatorin shqiptar të sistemit OST.

Në ceremoninë zyrtare, e cila u mbajt më 1 korrik 2021, morën pjesë kryeministri i Kosovës dhe përfaqësues të tjerë të lartë të udhëheqësisë  politike të Kosovës, ambasadorë, përfaqësues të ENTSO-E dhe faktorë  të tjerë ndërkombëtarë në sektorin e energjetikës, u prezantuan një sërë planesh zhvillimore të KOSTT. Kreu i KOSTT-it z.Mustafë Hasani shprehu kënaqësi për bashkëpunimin e deritanishëm me ShA MEPSO si dhe mbështetjen e marrë nga udhëheqësia e Shoqërisë."Falimenderim të veçantë homologut  tim z.Kushtrim Ramadani nga Republika e Maqedonisë së Veriut, i cili në momentet më të vështira, kur kishim kufizime në linjat interkonektive, gjeti  zgjidhje se si ta ndihmojmë KOSTT."

Në dhjetor të vitit të kaluar, ShA MEPSO dhe KOSTT nënshkruan një marrëveshje operative për organizimin e ankandeve për qiranë e disponueshme të kapacitetit  transmetimit,me ç'rast u krijuan kushte për tregtinë e drejtpërdrejtë të energjisë elektrike midis dy vendeve.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.