ShA MEPSO solli një zgjidhje të bazuar në ueb për nënshkrimin dixhital të dokumenteve

Vleresimi aktual: 5 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktive
 

Dixhitalizimi është një proces i pashmangshëm në funksionimin e kompanive me infrastrukturë kritike. Komunikimi duhet të zhvillohet pandërprerë,  shpejtë dhe sigurt.

Prandaj ShA MEPSO, punon në kontinuitet për përmirësimin e procedurave dhe proceseve dhe digjitalizimin e tyre. Kemi  sjellë  një zgjidhje moderne  të bazuar në ueb për nënshkrimin dixhital të dokumenteve.

Sistemi mundëson dixhitalizimin dhe automatizimin e proceseve dhe dokumenteve, nënshkrimin elektronik të tyre dhe krijimin e dokumenteve elektronike.

Përveç kësaj, është e mundur të përcaktohen skenarë dhe shabllone të thjeshtë dhe kompleksë për nënshkrim me përdorues të shumtë.

Përveç përdorimit të brendshëm, zgjidhja mund të përdoret edhe për nënshkrimin e dokumenteve me bashkëpunëtorë, furnitorë dhe klientë të jashtëm.

 

Dixhitalizimi sjell përfitime të shumta. Ndër të tjera mundëson:

 

- Zbatim më i shpejtë i detyrave

-Reduktimi i kostove të printimit të dokumenteve

-Rritja e produktivitetit dhe besueshmërisë së të gjithë procesit

 

Prodhimi i dokumenteve elektronike të nënshkruara është në përputhje me standardet ndërkombëtare si dhe me Ligjin për dokumentet elektronike, identifikimin elektronik dhe shërbimet konfidenciale të RMV-së.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.