• ShA  MEPSO në konferencën ndërkombëtare “Energjetika 2022”

ShA MEPSO në konferencën ndërkombëtare “Energjetika 2022”

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

ShA  MEPSO po përballet me një rritje të kërkesave për kyçje në burimet e ripërtëritshme të energjisë. Skenari i “gjelbër” nga Strategjia nacionale ka kohë që është tejkaluar, siç dëshmon edhe fakti se deri më tani janë marrë kërkesa për lidhjen e kapaciteteve prodhuese prej 1.3 GW të termocentraleve me erë dhe 4.7 GW të termocentraleve fotovoltaike, theksoi  drejtori i Njësisë së OST-së, Borko Aleksovski në forumin që u mbajt në kuadër të konferencës ndërkombëtare të shoqatës së punëtorëve  të energjetikës  - ZEMAK në Strugë.

Integrimi i BRE-ve është një sfidë e vërtetë për operatorët e sistemit të transmetimit. Kompania bën parashikime dhe supozime afatgjata se sa prej atyre objekteve do të lidheshin realisht me rrjetin, në mënyrë që të mund të bëhen investime shtesë për të forcuar rrjetin e transmetimit dhe për të qenë në gjendje të prodhojë energji elektrike. Aktualisht jemi duke punuar në një investim strategjik prej 1200 MW që duhet të kyçet në rajonin e Shtipit dhe 600 MW të tjera në Maqedoninë perëndimore, potencoi ai para përfaqësuesve të kompanive energjetike dhe ekspertëve nga vendi dhe jashtë.

 Lidhur me rolin e ShA  MEPSO për stabilitetin e sistemit elektroenergjetik në kushtet e krizës energjetike, Aleksovski nënvizoi se sipas rregullave që kompania ka në kuadër të ENTSO-e, obligimet dhe mundësitë e saj kryesore janë të sigurojë maksimumin e shfrytëzimit të   kapaciteteve transmetuese të brendshme dhe  ato ndërlidhëse, si dhe shfrytëzimin optimal të rezervave të sistemit.

Në kuadër të konferencës dyditore, ShA  MEPSO mori mirënjohje për kontributin e dhënë në organizimin e veprimtarisë së deritanishme të   ZEMAK-ut.


© 2022 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.