“Mënyra më e mirë për të dalë nga kjo krizë energjetike janë investimet strategjike afatgjate, investimet në përmirësimin e rrjetit të transmisionit nga i cili do të përfitojnë qytetarët dhe industria si dhe transparenca e plotë me çdo denarë që ka kompan

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

“Mënyra më e mirë për të dalë nga kjo krizë energjetike janë investimet strategjike afatgjate, investimet në përmirësimin e rrjetit të transmisionit nga i cili do të përfitojnë qytetarët dhe industria si dhe transparenca e plotë me çdo denarë që ka kompania” – Orhan Murtezani, Drejtor Gjeneral i Sh.A MEPSO.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.