Rritje e përqindjes së investimeve të realizuara

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Politika jonë për zhvillim dhe investime për të arritur vizionin tonë për transmetimin në kohë dhe stabil të energjisë elektrike përmes rrjetit të tensionit të lartë, si dhe menaxhimin e sistemit të besueshëm dhe të qëndrueshëm të energjisë elektrike, pësoi ndryshime të mëdha në vitin 2022, krahasuar me vitin e kaluar.

Veprimtaria familjare dhe e përgjegjshme së bashku me politikën e kursimeve kanë kontribuar që përqindja e realizimit të investimeve të planifikuara vetëm për gjashtëmujorin e parë të këtij viti të jetë më e lartë se e gjithë vitit 2021.

Planifikimi strategjik dhe menaxhimi i investimeve në rrjetin elektroenergjetik do të vazhdojë me ritme edhe më të forta në periudhën e ardhshme, me qëllim të vetëm përmirësimin e besueshmërisë dhe funksionimin e sistemit elektroenergjetik.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.