Kursimi në kohë krizash

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Kursimi në kohë krizash është sfidues, por edhe e vetmja mënyrë logjike për tejkalimin e vështirësive.
Të fillojmë nga vetja, me shembuj konkret se si gjithsecili nga ne kursejmë që të bëhemi udhërrëfyes për të tjerët! Ndryshimet e mëdha fillojnë nga vetja!


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.