• Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej
  • Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej

Është riparuar shtylla e dëmtuar e largpërçuesit 110 kV TS Samokov - TC Oslomej

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Ekipet e departamentit të mirëmbajtjes së largpërçuesve  në ShA MEPSO kanë bërë riparimin e shtyllës së dëmtuar të largpërçuesit 110 kV nr. 144 nga TS Samokov deri në TC Oslomej.

Reshjet e dendura të borës , që përfshinë këtë rajon, kanë dëmtuar një shtyllë të vendosur në 1700 metra lartësi mbidetare.

Me shkrirjen e borës u krijuan mundësi reale që ekipet profesionale të dalin në fushë dhe të riparojnë  problemin.

Shtylla e rrëzuar është çmontuar dhe në vend të saj është vendosur një e re dhe atë është vendosur me dorë, sepse nuk ka mundësi që vinçi të hyjë në atë terren.

I gjithë procesi ka zgjatur pesë ditë dhe nga dita e djeshme ky largpërçues  110 kV është vënë nën tension.


© 2022 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.